Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

Bedankt voor uw interesse in ons onderzoeksproject naar de toekomst van sociaal beleid in de Europese Unie (EUSOCIALCIT) georganiseerd door ons team van de Universiteit van Amsterdam!

In dit formulier vragen wij u om wat achtergrondinformatie die we nodig hebben voor de organisatie van de groepsinterviews. Alle data wordt enkel voor wetenschappelijke doeleinden verzameld en zal nooit beschikbaar worden gesteld aan derde partijen. De groepsinterviews zullen plaats vinden tussen 2 en 6 mei in Amsterdam. Na uw registratie zullen we u contacteren met verdere details. Indien u voor het interview wordt uitgenodigd en hieraan deelneemt ontvangt u ter waardering een Amazon cadeaubon ter waarde van 30 euro.

Hartelijk bedankt en met vriendelijke groet,

Brian Burgoon en David van der Duin

Er zijn 6 vragen in deze enquête.

In lijn met artikel 26 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), willen we u er graag op wijzen dat uw persoonlijke data door vier Europese universiteiten verwerkt zal worden op de basis van een wederzijds verdrag:

  • Universiteit Van Amsterdam (UVA), Spui 21, Amsterdam 1012wx, Nederland, emailadres van de Data Protection Officer: fg@uva.nl 
  • Konstanz Universiteit (UKON), Universitatsstrasse 10, Konstanz 78457, Duitsland, emailadres van de Data Protection Officer: datenschutzbeauftragter@uni-konstanz.de
  • Warschau School van Economie (SGH), Al. Niepodległości 162, Warszawa 02-554, Polen, emailadres van de Data Protection Officer: iod@sgh.waw.pl
  • Universiteit Carlos III De Madrid (UC3M), Calle Madrid 126, Getafe (Madrid) 28903, Spanje, emailadres van de Data Protection Officer: dpd@uc3m.es

Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van de overeenkomst:

Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk verzameld en behandeld in navolging van de wettelijk verplichte databeveiligingsprovisies, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De verzamelde informatie zal enkel worden gebruikt om u te contacteren in de context van het onderzoeksproject. 

Uw persoonlijke gegevens zullen enkel toegankelijk zijn voor projectmedewerkers, elk onderworpen aan een verplichting tot gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens zullen nooit beschikbaar worden gesteld aan niet-deelnemende derde partijen.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens zal beperkt zijn tot onderzoekers die direct deelnemen in het project en partijen die noodzakelijke onderzoeksgerelateerde diensten verlenen (zoals transcriptie van de interviews). Van deze partijen wordt eveneens vereist dat zij de zelfde mate van gegevensbescherming en vertrouwelijkheid toepassen. 

De verzamelde persoonlijke gegevens zullen worden opgeslagen door de Universiteit van Konstanz in een digitale opslag die voldoet aan AVG voorwaarden, en zullen enkel gedeeld worden met de UvA. Uw persoonsgegevens zullen worden verwijderd na afloop van de groepsinterviews in uw respectievelijke land, met als uiterlijke datum juli 2022.

Deelname aan onze wervingsenquête is vrijwillig. U heeft het recht op toegang tot, aanpassingen van en verwijdering van uw data, het opleggen van een beperking van de verwerking, bezwaar maken tegen de verwerking, en de terugtrekking van uw toestemming ten alle tijden, zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming beïnvloedt voordat deze wordt ingetrokken.

Indien u zich wilt terugtrekken of indien u andere vragen heeft over het onderzoek kunt u een e-mail sturen naar Brian Burgoon (b.m.burgoon@uva.nl). Indien u een klacht wilt indienen over de wijze waarop uw persoonlijke data is verwerkt kunt u contact opnemen met de Data Protection Officer van de Universiteit van Amsterdam, J. M. C. (Miek) Krol (fg@uva.nl).

Registratie informatie
Wat is uw gender?
Heeft u kinderen?
Wat is uw hoogst behaalde opleidingsniveau?
Tot welke leeftijdsgroep behoort u?
(Deze vraag is verplicht)
Ik geef toestemming voor het gebruik van deze persoonlijke data om mogelijk gecontacteerd te worden voor deelname aan de groepsinterviews.