Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Dziękujemy za zainteresowanie  projektem badawczym na temat przyszłości polityki społecznej w Unii Europejskiej (EUSOCIALCIT) organizowanym przez zespół badawczy ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza w zakresie kilku podstawowych informacji, które są nam potrzebne do rejestracji i organizacji planowanych grup fokusowych. Wszystkie dane zbierane są wyłącznie do celów naukowych i nie są przekazywane osobom trzecim. Grupy fokusowe odbędą się między 16 a 20 maja w Warszawie. Po dokonaniu rejestracji niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszych szczegółów.

Bardzo dziękujemy za wsparcie.

Z poważaniem,

Prof. Agnieszka Chłoń-Domińczak z zespołem

W tej ankiecie jest 6 pytań.

Zgodnie z art. 26 unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO), uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez cztery europejskie uczelnie na podstawie wzajemnego porozumienia: 

  • SGH Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH), Al. Niepodległości 162, Warszawa 02-554, Polska, dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@sgh.waw.pl 
  • Universiteit Van Amsterdam (UVA), Spui 21, Amsterdam 1012wx, Holandia, informacje kontaktowe  inspektora ochrony danych: fg@uva.nl
  • Universidad Carlos III De Madrid (UC3M), Calle Madrid 126, Getafe (Madrid) 28903, Hiszpania, informacje kontaktowe  inspektora ochrony danych: dpd@uc3m.es
  • Universitat Konstanz (UKON), Universitatsstrasse 10, Konstanz 78457, Niemcy, informacje kontaktowe inspektora ochrony danych: datenschutzbeauftragter@uni-konstanz.de

 

Poniżej znajduje się główna treść porozumienia:

Dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane w sposób poufny oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych, w szczególności z RODO oraz krajowymi regulacjami (w przypadku SGH - zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Gromadzone informacje będą wykorzystywane wyłącznie w celu nawiązania kontaktu w ramach projektu badawczego.

Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie badacze bezpośrednio zaangażowani w projekt oraz podmioty świadczące niezbędne usługi związane z badaniami (np. transkrypcja wywiadów), zobowiązane do ochrony danych i zachowania ścisłej poufności. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, które nie są zaangażowane w projekt.

Zebrane dane osobowe są przekazywane w magazynie danych Uniwersytetu w Konstancji zgodnym z RODO i udostępniane tylko instytucji badawczej w Polsce (SGH). Twoje dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu grup fokusowych w Polsce(nie później niż w lipcu 2022 r.).   

Udział w naszej ankiecie rekrutacyjnej jest dobrowolny. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, żądania ich modyfikacji (sprostowania) lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jeśli chcą Państwo wycofać swój udział w badaniu lub mają inne pytania dotyczące badania, proszę  wysłać wiadomość e-mail do Izabeli Grabowskiej (igrabow@sgh.waw.pl). Jeśli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych, proszę skontaktować się z wyznaczonym przez SGH inspektorem ochrony danych Katarzyną Janczewską pod adresem iod@sgh.waw.pl.

 

Informacje kontaktowe
Będziemy zobowiązani za wypełnienie poniższego kwestionariusza, jeśli jednak na którekolwiek z pytań nie chcą Państwo podawać odpowiedzi, proszę je pominąć.
Jaka jest P. płeć?
Czy ma P. dzieci?
Jakie ma P. wykształcenie? Chodzi o ukończoną przez P. szkołę najwyższego szczebla. 
Jaki jest P. wiek?
(To pytanie jest wymagane)
Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych do dalszego kontaktu w ramach planowanych wywiadów grupowych (grup fokusowych).